• โฆษณา Youtube Ads

    เข้าถึงผู้ชมทั่วโลกกว่าพันล้านคน กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน
    No.1 Entertainment destination on any device

Youtube Ads

Youtube แสดงวิดีโอโฆษณาไม่จำกัด Channel

หมายเหตุ:
1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา
2. ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้เนื่องจาก Google ได้รับการยกเว้นภาษี
4. FREE งบโฆษณาสำหรับลูกค้าที่ใช้บริการครั้งแรกเท่านั้น ยอดเงินจะถูกเพิ่มเข้าไปให้ในเดือนถัดไป
5. ไม่รวมค่าจัดทำวิดีโอโฆษณา
banner project

Copyright © 2019 Bangkok Synchronize Business Co.,Ltd.

Th En
mobile_link_menu