• โฆษณา Facebook

    เชื่อมโยงลูกค้าเพื่อการเติบโตธุรกิจของคุณ

โฆษณา Facebook

Facebook แสดงโฆษณาได้ไม่จำกัดประเภท

หมายเหตุ:
1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา
2. ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้เนื่องจาก Google ได้รับการยกเว้นภาษี

Facebook Remarketing

Facebook Remarketing โดยใช้ Pixel กำหนดการติดตามแสดงโฆษณา

หมายเหตุ:
1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา
2. ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้เนื่องจาก Google ได้รับการยกเว้นภาษี

Facebook Dynamic Ads

Facebook Dynamic Ads ไม่จำกัดจำนวนสินค้า

หมายเหตุ:
1.ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม งบประมาณที่จะใช้สำหรับโฆษณา
2. ค่าบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ลูกค้านิติบุคคล สามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับค่าบริการได้ 3% ส่วนงบโฆษณาไม่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้เนื่องจาก Google ได้รับการยกเว้นภาษี
4. ไม่รวมการสร้าง Product Feed ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบ E-commerce ที่ใช้
banner project

Copyright © 2019 Bangkok Synchronize Business Co.,Ltd.

Th En
mobile_link_menu