• ออกแบบเว็บไซต์ (Web Design)

    “ออกแบบเว็บไซต์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางธุรกิจที่ชัดเจน
    สวยงามไม่ซ้ำ และง่ายต่อการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
    ให้ผลตอบรับทางการตลาดดีขึ้นเหนือคู่แข็ง”

Web Design Package

หมายเหตุ:
1. ราคาไม่รวม Hosting และ Domain
2. ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
3. ส่วนลดพิเศษเมื่อข้อมูลครบ จะได้รับส่วนลดเมื่อส่งมอบงานและได้รับการชำระค่าบริการภายใน 30 วันหลังจากเริ่มงานเท่านั้น โดยจะลดในการชำระเงินงวดสุดท้าย

BANGKOKSYNC WEB HOSTING

หมายเหตุ:
1. ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

banner project

Copyright © 2019 Bangkok Synchronize Business Co.,Ltd.

Th En
mobile_link_menu